• سیم مسطح آلومینیومی میناکاری شده کلاس 220

  سیم مسطح آلومینیومی میناکاری شده کلاس 220

  سیم مستطیلی لعابی یک هادی مستطیلی لعابی با زاویه R است.با مقدار لبه باریک هادی، مقدار لبه پهن هادی، درجه مقاومت حرارتی فیلم رنگ و ضخامت و نوع فیلم رنگ توصیف می شود.سیم مسطح لعابی در الکترونیک و ترانسفورماتور مبدل DC استفاده می شود.سیم مسطح آلومینیومی کلاس 220 معمولاً برای ترانسفورماتورهای قدرت، موتورهای الکتریکی، ژنراتورها و وسایل نقلیه با انرژی جدید استفاده می شود.

 • سیم مسطح آلومینیومی میناکاری شده کلاس 200

  سیم مسطح آلومینیومی میناکاری شده کلاس 200

  سیم لعاب دار با یک یا چند پوشش عایق روی سطح هادی پوشانده می شود که پخته و سرد می شود تا نوعی سیم با لایه عایق تشکیل شود.سیم لعاب دار نوعی سیم الکترومغناطیسی (سیم سیم پیچ) است که برای القای الکترومغناطیسی استفاده می شود.سیم مستطیلی در مقایسه با سیم گرد دارای مزایا و ویژگی های بی نظیری است و در بسیاری از زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد.این محصول دارای مقاومت حرارتی عالی، مقاومت در برابر حلال های شیمیایی و مقاومت در برابر شوک حرارتی است.

 • سیم مسطح آلومینیومی میناکاری شده کلاس 180

  سیم مسطح آلومینیومی میناکاری شده کلاس 180

  سیم مستطیلی لعابی یک هادی مستطیلی لعابی با زاویه R است.با مقدار لبه باریک هادی، مقدار لبه پهن هادی، درجه مقاومت حرارتی فیلم رنگ و ضخامت و نوع فیلم رنگ توصیف می شود.هادی ها می توانند مسی یا آلومینیومی باشند.سیم مستطیلی در مقایسه با سیم گرد دارای مزایا و ویژگی های بی نظیری است و در بسیاری از زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد.این محصول دارای مقاومت حرارتی عالی، مقاومت در برابر حلال های شیمیایی و مقاومت در برابر شوک حرارتی است.

 • سیم مسطح آلومینیومی میناکاری شده کلاس 130

  سیم مسطح آلومینیومی میناکاری شده کلاس 130

  به عنوان یک هادی صنعتی که بر روی سیم پیچ ترانسفورماتور، موتور الکتریکی، ژنراتور و تجهیزات الکتریکی مختلف اعمال می شود، سیم های سیم پیچ مستطیلی شکل لعابی اکسترود شده و با استفاده از قالب خاصی از میله مسی بدون اکسیژن یا میله آلیاژ آلومینیوم و آلومینیوم خارج می شوند. سیم پیچ پس از پوشش با رنگ عایق.سیم آلومینیومی مسطح لعابی کلاس 130 به طور گسترده در موتور، ترانسفورماتور AC UHV و ترانسفورماتور مبدل DC استفاده می شود.