• سیم آلومینیومی با پوشش کاغذ

  سیم آلومینیومی با پوشش کاغذ

  سیم پوشیده شده با کاغذ سیم پیچی است که از میله گرد مسی لخت، سیم مسطح مسی لخت و سیم مسطح لعابی که توسط مواد عایق خاصی پیچیده شده است، ساخته شده است.

  سیم ترکیبی یک سیم سیم پیچی است که مطابق با الزامات مشخص شده چیده شده و توسط یک ماده عایق خاص پیچیده شده است.

  سیم پوشیده شده با کاغذ و سیم ترکیبی مواد اولیه مهم برای ساخت سیم پیچ ترانسفورماتور هستند.

  این عمدتا در سیم پیچ ترانسفورماتور غوطه ور در روغن و راکتور استفاده می شود.

 • سیم مسی با پوشش کاغذ

  سیم مسی با پوشش کاغذ

  این سیم پوشیده شده با کاغذ با میله مسی بدون اکسیژن یا میله گرد آلومینیومی با کیفیت بالا ساخته شده است که توسط یک قالب تخصصی اکسترود یا کشیده شده است تا از دقت و قوام حداکثر اطمینان حاصل شود.سیم سیم پیچ سپس با یک ماده عایق خاص که به دلیل دوام و قابلیت اطمینان استثنایی انتخاب شده است، پیچیده می شود.

  مقاومت DC سیم مسی گرد پوشیده شده با کاغذ باید با مقررات مطابقت داشته باشد.پس از اینکه سیم گرد پوشانده شده با کاغذ پیچیده شد، عایق کاغذ نباید ترک، درز یا تاب برداشتن آشکار داشته باشد.دارای سطح برتری برای هدایت الکتریسیته است که به آن اجازه می دهد عملکرد سریع و کارآمدی را حتی در کاربردهای سخت ارائه دهد.

  این سیم کاغذی پوشیده شده علاوه بر خواص الکتریکی برجسته، دوام و مقاومت استثنایی در برابر سایش و پارگی را نیز ارائه می دهد.این باعث می‌شود که آن را برای استفاده در محیط‌های سخت که در آن انواع دیگر سیم‌ها به سرعت شکسته یا آسیب ببینند، گزینه‌ای عالی است.